Vi lämnar nu över till nästa styrelse och vi vill att du söker! Här är ansvarsposterna som behöver tillsättas för att föreningen ska funka. Att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade och känner intresse i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. 

Nedan beskrivs de vakande posterna, men ni som ny styrelsen är fria att lägga till det ni tycker är viktigt.

Ordförande

 • Ordföranden måste ha auktoritet utan att agera på ett auktoritärt sätt. Det är viktigt att vara en god lyssnare och se till att man inte går in och dominerar en diskussion.

 • leder, peppar och stöttar

 • samordnar, har koll, ser till att saker händer, kallar till möten, skickar ut dagordning

 • ansvarar för att gruppen tar tag i problem och konflikter

 • har koll på att regler följs, att beslut verkställs och att allt går rätt till

 • strukturerar upp arbetet

 • har nyckel till skåpet


Kassör

 • sköter bokföringen, tar hand om och organiserar bankpapper, kvitton, fakturor

 • ansvarar för kontokort, kontakt med banken, deklarerar

 • tar fram budget och redovisar hur pengarna fördelats under året (kallas bokslut)

 • har nyckel till skåpet

 • ansvarar för swish

Kommunikatör

 • ansvarar för hemsidan, uppdaterar med aktuella händelser

 • marknadsför på facebook, skriver inlägg på officiella facebook-sidan, sprider info

 • kontaktar kommunikationsavdelningen på skolan för att sprida event

 • kontaktar kåren för att uppdatera dem med kommande event, beställer posters 


Instagram

 • planerar vecka för vecka olika teman

 • planerar och postar tre inlägg per vecka, må-on-fr

 • ansvarar för att källor till info är korrekta

Sekreterare

 • för protokoll vid möten

 • ser till att möten justeras

 • bokar lokal för möten

 • svarar på officiella mailen

 • håller reda på registrerade medlemmar

Event

 • för dokument över årets event

 • planerar översiktligt för vad som genomförs när

 • är kontaktperson för samarbeten med organisationer eller andra föreningar

Vill du vara med i styrelsen men inte ha en ansvarspost? Då kan du söka som ledamot! Då hjälper en till där det behövs och är med och bollar idéer. 

Ansök till FUIS styrelse 2019/2020

Vad roligt att du är intresserad av att utveckla FUIS! 

Fyll i nedan och berätta varför du söker. Vi ser fram emot att träffa dig!