Årsmöte 1/4 2019

Välkommen till FUIS årsmöte!

Det har blivit dags att lämna över till en ny styrelse. Vi har haft ett fantastiskt år där vi främst har fokuserat på att bygga upp en grund för föreningen, men ändå lyckats få till några event. 

Kärnan i strukturen är att det ska vara kul och utvecklande att driva föreningen. FUIS Instagram har fått ett nytt innehåll i syfte att sprida kunskap kring de frågor vi studerar och är intresserade av. Vår närvaro där har fått mycket bra respons vilket vi tycker är peppande! Varje vecka har haft ett tema som till exempel Val 2018, rasism och islamofobi. Vi fixade även den här hemsidan och vi ser fram emot att se den utvecklas i framtiden!


Mer om vad vi har gjort under året kommer vi att ta upp på årsmötet. Det viktiga är att du är där! Även om du inte vill sitta i styrelsen så har du som närvarande medlem makt att påverka föreningens framtid.Vill du skicka in en motion till FUIS? Gå in på vår hemsida, gå till 'Kontakt' och skriv där!


Det är ni i nya styrelsen som bestämmer hur föreningens nästkommande år ser ut, så vad har du för idéer?Jag hoppas att vi ses första april!

Datum: 1/4 2019
Tid: 15:10
Plats: Skeppet, Kåren

Kristin Blomdin, ordförande