Workshop med Life and Peace Institute

I april kommer Life and Peace Institute till Södertörn och kör två workshops. Temat är fredliga och inkluderande samhällen (https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/) och hur vi tillsammans kan skapa det. Susanna kommer att leda workshopsen och vi kommer att delta och koka kaffe. Lokal uppdateras asap.

5/4 kl. 12-14

12/4 kl. 12-14